Pärast kaht kuud. After two months.

Hei hei!

Üsna kaua aega on mööda läinud. Ma lahkusin Eestist 8 nädalat tagasi. Mul on tunne nagu ma oleks siin koguaeg ja juba pikalt olnud, aga samas on ikka imelik mõelda, et ma pole peaaegu kaks kuud kodus olnud ja oma lähedasi näinud. Veel imelikum on, et 9 kuu pärast olen ma tagasi. Ma olen koguaeg mõelnud, et ma olen siin terve üks aasta, kuigi tegelikult olen umbes 10,5 kuud ja nüüd on jäänud vähem kui 9 kuud. Aeg ikka lendab kohutavalt kiiresti.

Kuidas elu koolis on? Esimesel nädalal ma ei tundnud, et kool erineks väga palju Eesti koolist. Mõningatest suurematest asjadest ikka sain aru, nt enamus võtavad enamasti ise toidu kaasa. Koolis on ka lõuna olemas aga see maksab eraldi. Kui mul on koolis pikk päev (8 tundi ehk kella kolmeni) siis mu vahetusema paneb mulle ühe karbiga puuvilju ja teise karbiga lõunasöögi kaasa (salati, pizza, kartulit ja kana jne). Kui mul on lühike päev (6 tundi, kella üheni) siis ma võtan natuke puuvilju kaasa ja me sööme lõunat kodus koos vahetusemaga. Kooli sisse minnes on ekraan, kus on info selle päeva ja järgmise päeva kohta, kellel millised tunnid ära jäävad või kes asendab või klassiruumi muudatuste kohta. See on väga mugav. Nüüd kui ma olen pikemalt koolis käinud, siis mulle tundub, et õpilased teevad siin natuke rohkem kaasa kui Eestis, (vähemalt rohkem kui minu klassis). Siin ei ole nii palju niisama lobisemist ja enamasti on tunnis vaikus. Aga ka õpilaste ja õpetajate vaheline suhe on teistsugune. Siin peab alati kutsuma õpetajat perekonna nime pidi ja õpetajad ise on ka väga rahulikud ja rõõmsameelsed. Ma näen, et neile meeldib see, mida nad teevad, nad tulevad alati naeratusega tundi ja ma ei ole veel kordagi näinud, et keegi kellegi peale häält tõstaks ning see on väga mõnus. Tundides ma saan aru natuke rohkem kui alguses, see muidugi oleneb ainest. Suur kontrolltöid ma ikka hetkel kaasa ei tee, aga tunnis teen nii palju kui aru saan, mida tegelikult ei ole palju :D. Hetkel on meil vaheaeg. Kuna 3. oktoober on Saksamaal vaba päev siis sellel aastal tehti meil reede ka vabaks ja nüüd on meil kaks ja pool nädalat vaheaeg, mis on nii tore. 😊

Kuidas ma ennast tegelikult tunnen? Enne kui ma ära tulin siis meile räägiti, et enamasti on algus hästi põnev, kõik on uus ja huvitav ning see on tore aeg. Siis oktoobris/novembris läheb raskemaks, sest siis hakkab see rutiini tunne ja kodu igatsus tuleb ka rohkem. Aga teisel poolaastal läheb kergemaks ja siis hakkab see lahe aeg. Minul tuli koduigatsus juba esimestel nädalatel. Need olid hästi kurnavad ja ma tundsin, et kui ma olin väsinud siis mul tekkis igatsus. Hetkel peale kaht kuud on mul see väga vahelduv. Vahepeal tunnen ma suurt koduigatsust, vahepeal igatsen lihtsalt oma vanemaid või sõpru. Isegi kui mul on siin kõik korras, mu vahetuspere on hooliv, mul on kõik olemas ja ma tunnen end siin hästi, siis vahel ma tahaks lihtsalt ärgata oma päris voodis, kallistada oma emmet, süüa õhtust koos oma päris perega, mängida meie koeraga ja saada kokku oma sõpradega. Ma olen leidnud endale mõned sõbrad. Ehk koolis ma üksi ei ole, aga väljaspool kooli ma väga kellegagi kokku veel ei saa. Aga eks see võtab aega ja ma ei tunne end sellepärast nii halvasti ning nüüd vaheajal mul on tegelikult võimalus kedagi kutsuda.

Saksa keel on paremaks läinud. Mitte küll väga hea, aga palju parem kui alguses. Nüüd vaheajal on meil mõned põnevad asjad ka plaanis, aga eks ma ikka räägin teile, kuidas mu vaheaeg möödus. 😉

***

Hey

Quite a long time has passed. I left Estonia 8 weeks ago. I have feeling that I have been here for a long time, but in the same time it is weird to think that I´ve not been home for two months and have not seen my family. But even weirder is that I will be back in 9 months. I’ve been thinking all the time that I am here a whole year, but actually it´s 10 and half months and now it´s left less than 9 months. Time flies terribly fast.

How is life in school? In the first week I didn´t feel that the school is very different from my Estonian school. Some things are different, for example most students take the food with them. There is a lunch, but it costs extra. When I have long day (8 lessons and I finish at three), then I will take fruits and lunch with me. And when I have short day, then I will take only fruits and we eat lunch at home with host mother. When you go to school there is a screen with information about that day and the next day, whose and which lessons are cancelled or who replaces the subject or about classroom changes. Now when I’ve been to school for a while, it seems to me that the students are doing a bit more here than in Estonia (at least more than in my class). Most of the time is silence in class. But the relationship between students and teachers is also different. You always have to call the teacher by family name and the teachers themselves are also very calm and cheerful. I see that they like what they do, they always come with a smile in the class and I have never seen anyone raise their voice and that is really nice. In the lessons I understand a little more than at first, of course it depends on the subject. I still don’t do the tests, but I do as much as I can. Right now, we have a break. 3rd October is a day off in Germany which was on Thursday this year, and due to this we got Friday off from school as well. So now we have school holiday two and a half weeks, which is so nice. 😊

How I feel myself? Before I came here, we were told, that in the beginning is very exciting and interesting, because everything is new and you don´t think so much about home. Then October/November will get harder, because then that feeling of routine begins and the yearning for home comes more. But in the second half of the year gets easier and then begins awesome time. I had homesickness already in the first few weeks. They were very exhausting and I felt that when I was tired I was yearning. At the moment, after two months, it is very variable. Sometimes I have big homesickness but sometimes I just miss little bit my family and friends. Even though I’m fine here, my exchange family is caring, I have everything and I feel good here, sometimes I would like to just wake up in my real bed, hug my mom, have dinner with my real family, play with our dog and get to meet my friends. I’ve made some friends for myself. I’m not alone at school, but I don´t really meet yet anyone outside of school. But it does take time and I don’t feel so bad about it and now in the break I actually have the opportunity to invite someone over.

My German has improved. It is not very good, but much better than at first. Now during the break we have some exciting things planned, but am I telling you later how my holiday went. 😉

Taani kuninga suveresident
Summer residence of the King of Denmark
Üks päev käisime perega Taanis 🙂
One day we went to Denmark with my host family

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s